W dniu 16.04.2020 roku akcjonariusze UF Games S.A. (dalej także „UFG”) podjęli uchwałę na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu o wypłacie dywidendy zysku wypracowanego w 2019 roku.

Forever Entertainment S.A. (dalej także „FESA”) posiada 47,27% pakiet akcji UFG i jest największym akcjonariuszem tej spółki.

UF GAMES S.A. wypracowała 1,9 mln przychodów ze sprzedaży produktów i 150 tys. zł zysku netto za rok obrotowy, który zakończył się 31 grudnia 2019. Po przeznaczeniu części zysku na pokrycie straty z roku ubiegłego, na dywidendę dla akcjonariuszy UFG przeznaczono 120 tys. zł, z czego dla FESA przypadło ok. 56 tys. zł.

Wartość dywidendy otrzymanej od UFG w dniu 20 kwietnia 2020 roku jest symboliczna.

Zarząd UF Games zakłada jednak dalszy dynamiczny rozwój, a także poprawę wypracowanych zysków  i wzrost wartości dywidend wypłacanych w kolejnych latach.