Zarząd

W 2011 roku ukończył studia magisterskie na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, na kierunku prawo. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał pełniąc funkcje w zarządach oraz radach nadzorczych przeszło dwudziestu spółek, działających głównie w branży gamingowej. Obecnie jest Prezesem Zarządu w spółkach Ultimate Games S.A. oraz GSB Invest sp. z o.o., a także pełni funkcje zarządcze i nadzorcze w wielu spółkach innych spółkach, w tym spółkach publicznych.

Pan Zbigniew Dębicki jest związany z rynkiem gamingu od 2004 roku. W  latach 2004-2008 był Prezesem Zarządu Element Studio sp. z o.o. (później Games Interactive sp. z o.o.), zajmującej się produkcją gier na telefony komórkowe. W 2007 roku był jednym z założycieli spółki NCM Entertainment Corporation KK z siedzibą w Tokio. W 2015 roku dołączył do grona dyrektorów w firmie China Smart Forever Entertainment Holdings z siedzibą w Hong Kongu. W 2015 roku przejął spółkę MadmanTheory Games S.A. W 2018 r., w ramach struktur Forever Entertainment S.A., utworzył spółkę MegaPixel Studio S.A z siedzibą w Gdyni, UF GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie oraz TA Publishing S.A. z siedzibą w Lannion we Francji. W 2020 roku założył spółkę Storm Trident S.A. oraz Fearful Entertainment S.A. W 2021 roku założył spółkę Forever Seed Fund S.A,  w której jest Prezesem Zarządu. Pan Zbigniew Dębicki posiada obszerną i szczegółową wiedzę na temat rynku gier wideo i jego historii, a także wieloletnie doświadczenie w produkcji gier na wszystkie rodzaje platform sprzętowych do dystrybucji gier.

Rada Nadzorcza

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Wpisany na listę radców prawnych OIRP w Warszawie. Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, w tym również spółek notowanych na GPW. Dodatkowo posiada doświadczenie w pełnieniu funkcji zarządczych oraz nadzorczych.

Pan Zbigniew Szachniewicz nie spełnia kryteriów niezależności wymienionych w Ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (tj. kryterium z art. 129 ust. 3 pkt 5 niniejszej Ustawy). Pan Zbigniew Szachniewicz posiada powiązania z akcjonariuszem posiadającym nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Absolwentka Akademii Marynarki Wojennej drugiego stopnia na kierunku Systemy informacyjne w bezpieczeństwie, Stosunków międzynarodowych oraz absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego studiów podyplomowych Zarządzanie projektem w IT. W okresie styczeń 2013 – październik 2015 asystentka Posła na Sejm, listopad 2014 – grudzień 2016 – asystentka Posła do Parlamentu Europejskiego. Od sierpnia 2017 roku współpracuje z Forever Entertainment S.A, obecnie zajmuje stanowisko kierownika działu People Operations/HR. Dodatkowo od 2015 związana z Fundacją PSC, działającą na rzecz budowy i rozwoju społeczeństwa, realizując projekty edukacyjne, kulturalne i naukowe.

Pani Aleksandra Wrona nie spełnia kryteriów niezależności wymienionych w Ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (tj. kryterium z art. 129 ust. 3 pkt 2 oraz pkt 5 niniejszej Ustawy). Pani Aleksandra Wrona posiada powiązania z akcjonariuszem posiadającym nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Pani Kamila pełni funkcję Członka Rady Nadzorczejod początku istnienia Spółki.Ukończyła Wydział Administracyjny Akademii Morskiej w Gdyni na kierunku Zarządzanie Przedsiębiorstwem. W latach 2002-2005 pracowała na stanowisku spedytora w firmie transportowo-spedycyjnej PPT PKS Gdańsk-Oliwa S.A. W latach 2008 -2016 roku prowadziła własną firmę specjalizującą się w fotoreportażach i mini-produkcjach filmowych.

Pani Kamila Dębicka nie spełnia kryteriów niezależności wymienionych w Ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (tj. kryterium z art. 129 ust. 3 pkt 5 oraz pkt 9 niniejszej Ustawy). Pani Kamila Dębicka posiada powiązania z akcjonariuszem posiadającym nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego o specjalności menedżer. Dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobywał głównie w branży motoryzacyjnej zakresie obsługi klienta oraz sprzedaży. Obecnie współpracuje ze spółką Forever Entertainment S.A. oraz Forever Seed Fund S.A.

Pan Marcin Chyliński nie spełnia kryteriów niezależności wymienionych w Ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (tj. kryterium z art. 129 ust. 3 pkt 2 niniejszej Ustawy). Pan Marcin Chyliński posiada powiązania z akcjonariuszem posiadającym nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Absolwent Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kierunku Turystyka i Rekreacja. Posiada bogate doświadczenie zawodowe, specjalizuje się w negocjacjach z klientami oraz sprzedaży hurtowej. Pracował w takich firmach jak: Transcom World Wide jako konsultant, Plichta sp. z o.o. jako sprzedawca samochodów oraz Netia S.A. jako specjalista ds. rozwoju i relacji z klientami.

Pan Łukasz Napiórkowski nie spełnia kryteriów niezależności wymienionych w Ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (tj. kryterium z art. 129 ust. 3 pkt 5 niniejszej Ustawy). Pan Łukasz Napiórkowski posiada powiązania z akcjonariuszem posiadającym nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Radca prawny zrzeszona w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku. Prowadzenie Kancelarii Radcy Prawnego w ramach działalności gospodarczej.

Pani Izabela Ryndzionek-Remesz nie spełnia kryteriów niezależności wymienionych w Ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (tj. kryterium z art. 129 ust. 3 pkt 2 oraz pkt 5 niniejszej Ustawy). Pani Izabela Ryndzionek-Remesz posiada powiązania z akcjonariuszem posiadającym nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.