W 2011 roku ukończył studia magisterskie na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, na kierunku prawo. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał pełniąc funkcje w zarządach oraz radach nadzorczych przeszło dwudziestu spółek, działających głównie w branży gamingowej. Obecnie jest Prezesem Zarządu w spółkach Ultimate Games S.A. oraz GSB Consulting sp. z o.o., a także Członkiem Zarządu w Demolish Games S.A. oraz Przewodniczącym Rady Nadzorczej w Ragged Games S.A.

Współzałożyciel, akcjonariusz i Członek Zarządu UF Games S.A. W okresie 2004-2008 był Prezesem Zarządu Element Studio sp. z o.o. (później Games Interactive sp. z o.o.), zajmującej się produkcją gier na telefony komórkowe. W 2007 roku był jednym z założycieli spółki NCM Entertainment Corporation KK z siedzibą w Tokio. W 2010 roku został Prezesem Zarządu Spółki Forever Entertainment S.A. w której Zarządzie zasiada do dziś. Od 2011 roku Członek Zarządu Polskiej Izby Gospodarczej w Japonii PCCIJ. W 2015 roku dołączył do grona dyrektorów w firmie China Smart Forever Entertainment Holdings z siedzibą w Hong Kongu. W 2015 roku dokonał przejęcia spółki Madman Theory Games S.A., a w 2018 utworzył firmę TA Publishing Sarl z siedzibą w Lannion we Francji oraz MegaPixel Studio S.A z siedzibą w Gdyni (Członek Zarządu). W 2020 roku utworzył spółkę Storm Trident S.A., w której jest Członkiem Zarządu. W październiku 2020 została utworzona spółka Fearful Entertrainment, w której jest Członkiem Zarządu. Ponadto jest Członkiem Rady Nadzorczej w Pastel Games S.A. oraz Prezesem Zarządu w przedsiębiorstwie Mem sp. z o.o. Posiada szeroką wiedzę na temat rynku gier wideo i jego historii, a także wieloletnie doświadczenie w produkcji gier na wszelkiego rodzaju platformy sprzętowe.

Radca prawny, posiadający wieloletnie doświadczenie w bieżącej obsłudze podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Zajmuje się doradztwem prawnym związanym ze stosowaniem kodeksu spółek handlowych, prawa nieruchomości i kodeksu cywilnego. Pełni funkcję Członka Zarządu w spółkach: Protector Centrum Medyczne sp. z o.o., Protector Centrum Medyczne sp. z o.o. sp.k. oraz Modesta Nieruchomości sp. z o.o., Przewodniczącego Rady Nadzorczej w spółkach: Forever Entertainment S.A., MegaPixel Studio S.A., Storm Trident S.A. oraz Fearful Entertainment S.A. Jest również Członkiem Rady Nadzorczej w spółkach Twin Office S.A. oraz Paxum Investments S.A.

Absolwentka Akademii Marynarki Wojennej drugiego stopnia na kierunku Systemy informacyjne w bezpieczeństwie, Stosunków międzynarodowych oraz absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego studiów podyplomowych Zarządzanie projektem w IT.

  • W okresie styczeń 2013 – październik 2015 asystentka Posła na Sejm, listopad 2014 – grudzień 2016 – asystentka Posła do Parlamentu Europejskiego.
  • Od sierpnia 2017 roku współpracuje z Forever Entertainment S.A, obecnie zajmuje stanowisko kierownika działu People Operations/HR.
  • Od marca 2019 członek Rady nadzorczej w MegaPixel Studio S.A.
  • Dodatkowo od 2015 związana z Fundacją PSC, działającą na rzecz budowy i rozwoju społeczeństwa, realizując projekty edukacyjne, kulturalne i naukowe.

Pani Kamila pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej od 02.02.2023 roku. Ukończyła Wydział Administracyjny Akademii Morskiej w Gdyni na kierunku Zarządzanie Przedsiębiorstwem. W latach 2002-2005 pracowała na stanowisku spedytora w firmie transportowo-spedycyjnej PPT PKS Gdańsk-Oliwa S.A. Od 2008 roku prowadzi własną firmę specjalizującą się w fotoreportażach i mini-produkcjach filmowych.

W okresie ostatnich pięciu lat Pani Kamila Dębicka nie została skazana za przestępstwa i oszustwa oraz nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. W okresie ostatnich pięciu lat nie miała miejsca upadłość, zarząd komisaryczny lub likwidacja podmiotu, w którym Pani Kamila Dębicka pełniła funkcję członka organu zarządzającego lub nadzorczego. Pani Kamila Dębicka nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiekolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Pani Kamila Dębicka nie jest wpisana w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego o specjalności menedżer. Dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobywał głównie w branży motoryzacyjnej zakresie obsługi klienta oraz sprzedaży. Obecnie związany z Grupą Kapitałową Forever Entertainment S.A.

Absolwent Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kierunku Turystyka i Rekreacja. Posiada bogate doświadczenie zawodowe, specjalizuje się w negocjacjach z klientami oraz sprzedaży hurtowej. Pracował w takich firmach jak: Transcom World Wide jako konsultant, Plichta sp. z o.o. jako sprzedawca samochodów oraz Netia S.A. jako specjalista ds. rozwoju i relacji z klientami.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Radca prawny zrzeszona w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku. Prowadzenie Kancelarii Radcy Prawnego w ramach działalności gospodarczej. Obecnie pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej w spółkach: MegaPixel Studio S.A., Storm Trident S.A. oraz Fearful Entertainment S.A.