W 2011 roku ukończył studia magisterskie na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, na kierunku prawo. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał pełniąc funkcje w zarządach oraz radach nadzorczych przeszło dwudziestu spółek, działających głównie w branży gamingowej. Obecnie jest Prezesem Zarządu w spółkach Ultimate Games S.A. oraz GSB Consulting sp. z o.o., a także Członkiem Zarządu w Demolish Games S.A. oraz Przewodniczącym Rady Nadzorczej w Ragged Games S.A.

Współzałożyciel, akcjonariusz i Członek Zarządu UF Games S.A. W okresie 2004-2008 był Prezesem Zarządu Element Studio sp. z o.o. (później Games Interactive sp. z o.o.), zajmującej się produkcją gier na telefony komórkowe. W 2007 roku był jednym z założycieli spółki NCM Entertainment Corporation KK z siedzibą w Tokio. W 2010 roku został Prezesem Zarządu Spółki Forever Entertainment S.A. w której Zarządzie zasiada do dziś. Od 2011 roku Członek Zarządu Polskiej Izby Gospodarczej w Japonii PCCIJ. W 2015 roku dołączył do grona dyrektorów w firmie China Smart Forever Entertainment Holdings z siedzibą w Hong Kongu. W 2015 roku dokonał przejęcia spółki Madman Theory Games S.A., a w 2018 utworzył firmę TA Publishing Sarl z siedzibą w Lannion we Francji oraz MegaPixel Studio S.A z siedzibą w Gdyni (Członek Zarządu). W 2020 roku utworzył spółkę Storm Trident S.A., w której jest Członkiem Zarządu. W październiku 2020 została utworzona spółka Fearful Entertrainment, w której jest Członkiem Zarządu. Ponadto jest Członkiem Rady Nadzorczej w Pastel Games S.A. oraz Prezesem Zarządu w przedsiębiorstwie Mem sp. z o.o. Posiada szeroką wiedzę na temat rynku gier wideo i jego historii, a także wieloletnie doświadczenie w produkcji gier na wszelkiego rodzaju platformy sprzętowe.

Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego – kierunek finanse i bankowość, ukończył studia podyplomowe Szkoły Głównej Handlowej – kierunek metody wyceny spółki kapitałowej oraz studiował na Wydziale Biznesu Universidad Politécnica de Cartagena w Hiszpanii.

Od początku związany z rynkiem kapitałowym. Rozpoczynał swoją karierę zawodową w Departamencie Rozwoju Rynku Finansowego Ministerstwa Finansów RP. Kolejno pracował w spółce doradczo-inwestycyjnej gdzie zajmował się doradztwem przy fuzjach i przejęciach, pozyskiwaniem kapitału oraz uczestniczył w organizowaniu finansowania dużych projektów infrastrukturalnych w formule project finance.

W latach 2014-2016, analityk i project manager w domach maklerskich gdzie uczestniczył w aranżacji finasowania w formie akcyjnej i obligacyjnej, brał udział w ofertach publicznych oraz wprowadzaniu spółek i ich instrumentów do obrotu giełdowego na GPW.

W latach 2016-2020, związany z Raiffeisen Bank Polska oraz BNP Paribas Bank Polska gdzie był odpowiedzialny za zarządzanie ryzykiem kredytowym projektów inwestycyjnych oraz za zarządzanie ryzykiem kredytowym bankowości korporacyjnej i finansowania strukturyzowanego.

Od 2022 r. Dyrektor ds. Korporacyjnych w Ultimate Games S.A.

Radca prawny, posiadający wieloletnie doświadczenie w bieżącej obsłudze podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Zajmuje się doradztwem prawnym związanym ze stosowaniem kodeksu spółek handlowych, prawa nieruchomości i kodeksu cywilnego. Pełni funkcję Członka Zarządu w spółkach: Protector Centrum Medyczne sp. z o.o., Protector Centrum Medyczne sp. z o.o. sp.k. oraz Modesta Nieruchomości sp. z o.o., Przewodniczącego Rady Nadzorczej w spółkach: Forever Entertainment S.A., MegaPixel Studio S.A., Storm Trident S.A. oraz Fearful Entertainment S.A. Jest również Członkiem Rady Nadzorczej w spółkach Twin Office S.A. oraz Paxum Investments S.A.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Radca prawny zrzeszony w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku. W latach 1994 – 2005 pracował jako radca prawny w PROKOM Software S.A. z siedzibą w Warszawie oraz w spółce będącej poprzednikiem prawnym PROKOM Software S.A. Od 2000 r. do 2005 r. pełnił funkcję Członka Zarządu Prokom Internet S.A. Od 2002 r. do 2004 r. był Członkiem Rady Nadzorczej Wirtualnej Polski S.A. W latach 2005 – 2007 pełnił funkcję Członka Zarządu PROKOM Software SA oraz Członka Rady Nadzorczej Asseco Poland SA. W latach 2007 – 2009 był Członkiem Zarządu Prokom Investments S.A. oraz Członkiem Rady Nadzorczej Pol-Aqua S.A. z siedzibą w Piasecznie. Obecnie jest Członkiem Zarządu w spółce MS Fund sp. z o.o. oraz Członkiem Rady Nadzorczej w spółkach: UF Games S.A., Inteliwise S.A. oraz TOYA S.A.

Pani Kamila pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej od 02.02.2023 roku. Ukończyła Wydział Administracyjny Akademii Morskiej w Gdyni na kierunku Zarządzanie Przedsiębiorstwem. W latach 2002-2005 pracowała na stanowisku spedytora w firmie transportowo-spedycyjnej PPT PKS Gdańsk-Oliwa S.A. Od 2008 roku prowadzi własną firmę specjalizującą się w fotoreportażach i mini-produkcjach filmowych.

W okresie ostatnich pięciu lat Pani Kamila Dębicka nie została skazana za przestępstwa i oszustwa oraz nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. W okresie ostatnich pięciu lat nie miała miejsca upadłość, zarząd komisaryczny lub likwidacja podmiotu, w którym Pani Kamila Dębicka pełniła funkcję członka organu zarządzającego lub nadzorczego. Pani Kamila Dębicka nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiekolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Pani Kamila Dębicka nie jest wpisana w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego o specjalności menedżer. Dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobywał głównie w branży motoryzacyjnej zakresie obsługi klienta oraz sprzedaży. Obecnie związany z Grupą Kapitałową Forever Entertainment S.A.

Absolwent Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kierunku Turystyka i Rekreacja. Posiada bogate doświadczenie zawodowe, specjalizuje się w negocjacjach z klientami oraz sprzedaży hurtowej. Pracował w takich firmach jak: Transcom World Wide jako konsultant, Plichta sp. z o.o. jako sprzedawca samochodów oraz Netia S.A. jako specjalista ds. rozwoju i relacji z klientami.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Radca prawny zrzeszona w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku. Prowadzenie Kancelarii Radcy Prawnego w ramach działalności gospodarczej. Obecnie pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej w spółkach: MegaPixel Studio S.A., Storm Trident S.A. oraz Fearful Entertainment S.A.