Zarząd UF GAMES S.A. informuje o terminach przekazywania raportów okresowych w 2024 roku:

  • Raport roczny za 2023 r. zostanie opublikowany 20 marca 2024 r.,
  • Raport okresowy za I kwartał 2024 r. zostanie opublikowany 15 maja 2024 r.,
  • Raport okresowy za II kwartał 2024 r. zostanie opublikowany 14 sierpnia 2024 r.,
  • Raport okresowy za III kwartał 2024 r. zostanie opublikowany 14 listopada 2024 r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania poszczególnych raportów okresowych Emitenta zostaną podane do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego.