Zarząd UF GAMES S.A. informuje o terminach przekazywania raportów okresowych w 2023 roku:

  • Raport roczny za 2022 rok obrotowy zostanie opublikowany 21 marca 2023 r.
  • Raport okresowy za I kwartał 2023 r. zostanie opublikowany 15 maja 2023 r.
  • Raport okresowy za II kwartał 2023 r. zostanie opublikowany 14 sierpnia 2023 r.
  • Raport okresowy za III kwartał 2023 r. zostanie opublikowany 14 listopada 2023 r.

Zarząd UF GAMES S.A. informuje o terminach przekazywania raportów okresowych w 2022 roku:

  • Raport okresowy za III kwartał 2022 – 14 listopada 2022 r.