Daty premier mają charakter orientacyjny, a konkretne daty wydania gier będą podawane do wiadomości publicznej, kiedy gra zostanie już ukończona.
Aktualizacja harmonogramu premier będzie dokonywana raz na kwartał.