POLITYKA COOKIES

Niniejszy dokument jest Polityką Plików Cookie strony internetowej www.ufgames.pl zarządzanej przez UF Games S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marszałkowskiej 87/102 wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000741352, NIP: 7010838085, REGON: 380937330 – w związku z faktem, że UF Games S.A. jest Administratorem danych osobowych użytkowników, które mogą być zbierane za pośrednictwem tej strony). Na przedmiotowej stronie internetowej wdrożono technologie umożliwiające zbieranie informacji pomagających ulepszyć doświadczenia online użytkowników (tzw. pliki „cookie”).

Niniejsza Polityka objaśnia różne rodzaje plików cookie wykorzystywanych przy świadczeniu na rzecz użytkowników usług za pośrednictwem strony www.ufgames.pl, a także również informuje o sposobie ich kontrolowania przez użytkowników. Korzystanie z usług jest równoznaczne z akceptacją informacji o plikach cookie pojawiającej się w chwili wchodzenia na stronę, co oznacza, że użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie i udostępnianie plików cookie przez Administratora w sposób opisany w niniejszej Polityce.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji, prosimy o kontakt z Administratorem pod adresem contact@ufgames.pl.

Administrator niniejszym oświadcza, że za pośrednictwem strony internetowej otrzymuje wyłącznie informacje przechowywane w plikach cookie i że nie zbiera żadnych dodatkowych informacji dotyczących użytkowników. W szczególności, Administrator oświadcza, że strona nie wykorzystuje tzw. śledzących plików cookie (tracking cookies).

CO TO JEST COOKIE

Cookie to niewielki plik tekstowy przechowywany na komputerze lub w mobilnym urządzeniu użytkownika. Pliki cookie są szeroko wykorzystywane w celu ulepszenia funkcjonowania lub poprawy wydajności stron internetowych i innych usług online. Strony internetowe i inne usługi online mają możliwość odczytywania i zapisywania takich plików, umożliwiając im rozpoznawanie użytkowników i zapamiętywanie istotnych informacji, które poprawiają wygodę korzystania z takich stron lub usług (np. poprzez pamiętanie o preferencjach użytkownika).

JAKIE RODZAJE PLIKÓW COOKIE SĄ UŻYWANE

Administrator może wykorzystywać następujące rodzaje plików cookie:

Essential cookies. Te pliki cookie są niezbędne dla funkcjonowania usług, aby umożliwić użytkownikowi poruszanie się po nich i wykorzystywanie ich funkcji. Bez tych plików nie można świadczyć usług żądanych przez użytkownika, takich, jak uzyskanie dostępu do bezpiecznych obszarów strony internetowej. Pliki te są konieczne do korzystania z usługi, wobec czego nie można ich wyłączyć bez wywarcia istotnego wpływu na korzystanie z niej przez użytkownika.

Performance cookies. Performance cookies, które często obejmują cookie analityczne, zbierają informacje o korzystaniu z usługi przez użytkownika i umożliwiają Administratorowi ulepszenie sposobu jej działania. Na przykład, performance cookies pokazują, jakie podstrony serwisu internetowego są najczęściej odwiedzane, umożliwia Administratorowi ujrzenie całościowego wzoru korzystania ze strony, pomaga zapisać ewentualne nieprawidłowości, które użytkownik napotkał w ramach usługi oraz pokazuje czy reklamy są skuteczne, czy też nie. Pliki cookie mogą być również używane aby ułatwić użytkownikowi nawigację na stronie internetowej i wrócić do poprzednich podstron.

JAK UŻYTKOWNICY MOGĄ KONTROLOWAĆ PLIKI COOKIE

Można zaprzestać akceptowania plików cookie, pochodzących ze strony internetowej, w dowolnej chwili poprzez uruchomienie ustawienia w przeglądarce lub w urządzeniu mobilnym, które umożliwia zaprzestanie przyjmowania takich plików lub użycie podobnych technologii. W celu uzyskania więcej informacji o powszechnie używanych przeglądarkach, które mogą okazać się przydatne, prosimy udać się na stronę http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies. Użytkownicy muszą być świadomi, że w przypadku wyłączenia plików cookie, nie wszystkie funkcje usług dostępnych na stronie internetowej mogą działać zgodnie z przeznaczeniem.

ZMIANY W POLITYCE PLIKÓW COOKIE

Administrator może wprowadzić zmiany do niniejszej Polityki Plików Cookie w dowolnym czasie, w szczególności jeśli zaistnieje potrzeba odzwierciedlenia zmian w usługach dostępnych na stronie internetowej lub w przepisach prawa

WIĘCEJ O OCHRONIE PAŃSTWA PRYWATNOŚCI

W celu uzyskania pełnej informacji o ochronie przez Administratora prywatności użytkowników, prosimy zapoznać się również z Polityką Prywatności pod adresem: https://ufgames.pl/polityka-prywatnosci/