Struktura rodzajowa przychodów netto ze sprzedaży Emitenta w latach 2019-2021 (w zł)

Wyszczególnienie 2019 2020 2021
Przychody netto ze sprzedaży produktów 1 566 667,71 4 140 943,63 4 459 783,78
Phantaruk 49 484,85 13 896,41 3 272,78
Bad Dream: Coma 56 461,17 38 667,26 30 514,65
Fishing Simulator 69 492,75 59 004,56 26 390,16
Hard West 270 149,88 224 422,18 136 874,73
Bad Dream Fever 18 779,40 15 545,58 10 131,17
Phantom Doctrine 146 737,37 260 004,69 77 925,69
Thief Simulator 937 008,60 3 100 511,38 2 840 767,11
Grave Keeper 10 534,77 22 037,06 8 610,79
Agony 8 018,92 280 032,61 117 469,20
Cooking Simulator 0,00 103 875,80 793 915,36
Spy Hack 0,00 2 023,75 1 501,96
Ultimate Fishing Simulator 0,00 20 922,35 356 365,43
Train Station Renovation 0,00 0,00 56 045
Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 308 417,69 928 201,15 -206 367,36
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi 1 875 085,40 5 069 144,78 4 253 416,42

Źródło: Emitent