Dalszy rozwój UF Games S.A. będzie bazował na pozyskiwaniu kolejnych licencji do portowania gier i ich koprodukcji głównie na konsolę Nintendo Switch. Celem Spółki jest rozszerzenie oferty o konsole najnowszej generacji (next generation) i konsole stremingowe (Google Stadia, Amazon Luna).

Zarząd UF Games S.A. wprowadza od 2021 roku kolejny rodzaj działalności operacyjnej, czyli produkcję gier własnych oraz na zlecenie innych podmiotów, w tym gier typu remake. Działalność produkcyjna Spółki będzie realizowana przez wewnętrzny zespół deweloperski. W tym celu Spółka rozbudowuje własny zespół deweloperski do poziomu kilkunastu osób, który w niedalekiej przyszłości będzie zdolny realizować jednocześnie 2-3 projekty rocznie.

W celu realizacji strategii rozwoju, Spółka przeprowadziła emisję akcji serii B i C, w ramach której pozyskała łącznie 1,4 mln zł, które przeznaczone zostały na: (i) zlecanie portowanie pozyskanych licencji do gier (90% pozyskanych środków) oraz (ii) majątek obrotowy (10% pozyskanych środków).