Rozwój UF Games S.A. będzie bazował na pozyskiwaniu kolejnych licencji do portowania gier i ich koprodukcji głównie na konsolę Nintendo Switch w ramach działalności podstawowej. Spółka będzie rozszerzała ofertę portowania gier i ich koprodukcji o konsole najnowszej generacji i inne platformy dystrybucyjne, które będą zwiększały potencjał sprzedażowy oferowanego portfolio tytułów.

Zarząd UF Games S.A. wprowadził w 2021 roku nowy rodzaj działalności operacyjnej, czyli produkcję gier własnych oraz na zlecenie innych podmiotów, w tym gier typu remake. Działalność produkcyjna Spółki jest realizowana przez wewnętrzny zespół deweloperski, który będzie stopniowo powiększany wraz z pozyskiwaniem nowych i coraz większych produkcji. Docelowo własny zespół deweloperski ma realizować jednocześnie 2-3 projekty rocznie.

Wszystkie działania UF Games mają na celu wzrost wypracowywanych zysków i wartości dywidend wypłacanych akcjonariuszom.