Miło nam poinformować, że Zarząd UF Games S.A. z siedzibą w Warszawie (spółki stowarzyszonej z Emitentem) w dniu 15 maja 2020 r. zawarł umowę o sporządzenie Dokumentu Informacyjnego i świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy z Blue Oak Advisory sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.

Zawarcie niniejszej umowy jest podyktowane zamiarem ubiegania się o wprowadzenie wszystkich akcji UF Games S.A. do obrotu w ramach Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect, co ma nastąpić do końca 2020 r.