Zarząd UF Games S.A. zwołuje w trybie art. 4021 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 28 czerwca 2024 roku, o godzinie 13.45, w Kancelarii Notarialnej Jadwiga Zacharzewska Notariusz przy ul. Świętokrzyskiej 18 w Warszawie.