Raport bieżący EBI nr 1/2023 – Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia UF Games S.A. wraz z projektami uchwał