Raport bieżący EBI nr 2/2023 – Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2023 r.