Raport bieżący EBI nr 3/2023 – Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 2 lutego 2023 r.