Raport bieżący EBI nr 4/2022 – Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta