Raport bieżący EBI nr 4/2023 – Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta