Raport bieżący EBI nr 5/2022 – Zakres przestrzeganych Dobrych Praktyk Spółek notowanych na NewConnect