Raport bieżący EBI nr 5/2023 – Raport roczny za 2022 rok obrotowy