Raport bieżący ESPI nr 3/2023 – Szacunkowe wybrane wyniki finansowe za 2022 rok obrotowy oraz IV kwartał 2022 r.