Raport okresowy EBI nr 11/2023 – Raport okresowy Spółki za II kwartał 2023 r.