Raport okresowy EBI nr 12/2023 – Zawarcie aneksu do umowy z Autoryzowanym Doradcą