Raport okresowy EBI nr 13/2023 – Rejestracja zmian w Statucie Spółki