Raport okresowy EBI nr 14/2023 – Raport okresowy Spółki za III kwartał 2023 r.