Raport okresowy EBI nr 3/2024 – Zakres przestrzeganych Dobrych Praktyk Spółek notowanych na NewConnect