Raport okresowy EBI nr 6/2023 – Raport okresowy Spółki za I kwartał 2023 r.