Raport okresowy EBI nr 8/2023 – Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu UF Games S.A.