Raport Roczny 2/2024 – Raport okresowy Spółki za 2023 rok obrotowy