Raporty

DataNumer DokumentuNazwaRocznik
15/04/20243/2024

Raport okresowy EBI nr 3/2024 – Zakres przestrzeganych Dobrych Praktyk Spółek notowanych na NewConnect

20/03/20242/2024

Raport okresowy EBI nr 2/2024 – Raport okresowy Spółki za 2023 rok obrotowy

09/01/20241/2024

Raport okresowy EBI nr 1/2024 – Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2024 r.

20/03/20242/2024

Raport Roczny 2/2024 – Raport okresowy Spółki za 2023 rok obrotowy

14/11/202314/2023

Raport okresowy EBI nr 14/2023 – Raport okresowy Spółki za III kwartał 2023 r.

10/12/202313/2023

Raport okresowy EBI nr 13/2023 – Rejestracja zmian w Statucie Spółki

05/09/202312/2023

Raport okresowy EBI nr 12/2023 – Zawarcie aneksu do umowy z Autoryzowanym Doradcą

14/08/202311/2023

Raport okresowy EBI nr 11/2023 – Raport okresowy Spółki za II kwartał 2023 r.

10/08/202310/2023

Raport okresowy EBI nr 10/2023 – Rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Zarządu

14/07/20233K/2023

Raport bieżący ESPI nr 3K/2023 – Korekta numeru raportu ESPI nr 3/2023 z dnia 1 czerwca 2023 r. i numeru raportu ESPI nr 10/2023 z dnia 4 lipca 2023 r.

28/06/20239/2023

Raport okresowy EBI nr 9/2023 – Powołanie Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

28/06/20238/2023

Raport okresowy EBI nr 8/2023 – Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu UF Games S.A.

15/05/20236/2023

Raport okresowy EBI nr 6/2023 – Raport okresowy Spółki za I kwartał 2023 r.

15/05/20236/2023

Raport okresowy EBI nr 6/2023 – Raport okresowy Spółki za I kwartał 2023 r.

21/03/2023Raport roczny za 2022 rok obrotowy

Raport roczny za 2022 rok obrotowy

21/03/20235/2023

Raport bieżący EBI nr 5/2023 – Raport roczny za 2022 rok obrotowy

15/03/20233/2023

Raport bieżący ESPI nr 3/2023 – Szacunkowe wybrane wyniki finansowe za 2022 rok obrotowy oraz IV kwartał 2022 r.

07/02/20232/2023

Raport bieżący ESPI nr 2/2023 – Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia UF Games S.A. wraz z projektami uchwał

02/02/20234/2023

Raport bieżący EBI nr 4/2023 – Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta

02/02/20233/2023

Raport bieżący EBI nr 3/2023 – Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 2 lutego 2023 r.

12/01/20232/2023

Raport bieżący EBI nr 2/2023 – Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2023 r.

03/01/20231/2023

Raport bieżący ESPI nr 1/2023 – Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia UF Games S.A. wraz z projektami uchwał

03/01/20231/2023

Raport bieżący EBI nr 1/2023 – Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia UF Games S.A. wraz z projektami uchwał

16/12/20225/2022

Raport bieżący EBI nr 5/2022 – Zakres przestrzeganych Dobrych Praktyk Spółek notowanych na NewConnect

13/12/20224/2022

Raport bieżący EBI nr 4/2022 – Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta

05/12/20223/2022

Raport bieżący ESPI nr 3/2022

05/12/20222/2022

Raport bieżący ESPI nr 2/2022

30/11/20223/2022

Zawarcie umowy o badanie sprawozdań finansowych za lata obrotowe 2022-2023

14/11/2022Raport okresowy Q3/2022

Raport okresowy spółki UF Games S.A. za III kwartał 2022 roku

14/11/20222/2022

Raport bieżący EBI nr 2/2022

10/11/20221/2022

Raport bieżący EBI nr 1/2022

07/11/20221/2022

Raport bieżący ESPI nr 1/2022